پاشنه آشيل پرسپوليس كجاست؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

یکشنبه ،96/6/26 هفته ششم هفدهمين دوره ليگ برتر، ورزشگاه آزادي تهران، ساعت: 20 داور: عليرضا فغاني کمكها: محمدرضا منصوري، حميد سبحاني

نگاه فنی

جشــن صعود به نيمهنهايي براي پرســپوليس تمام شد و حاال اين تيــم بايد تمركزش را روي بازيهاي ليــگ برتر بگذارد چرا كه ظاهرا پارس جم و تارتار نميخواهند كوتاه بيايند. برانكو و شاگردانش براي بازگشــت به صدر جدول بايد پيكان و مجيد جاللي را شكست دهند كه روزگار خوشــي ندارد. پرســپوليس به لحاظ رواني شرايط فوقالعــادهاي دارد و از نظــر فني هم قبل از بــازي برتر از حريف به نظر ميرســد اما بايد ديد بعد از بازي پرفشار در ابوظبي و با توجه به فاصله كم تا اين مسابقه همان كيفيت قبلي را ارائه خواهد داد يا نه.

چهره های ويژه گادوين منشا

هم منشــا هم نعمتي ميتوانند چهره ويژه پرسپوليس در اين بازي باشند. منشا كه بهترين گلزن پيكان در فصل گذشته بــود حاال بايد مقابل اين تيم قرار بگيرد. او كه از پيكان به فيفا شكايت كرده شايد مقابل تيم سابقش فيكس باشد و اگر موفق به گلزني شود همه جوره به باشگاه قبلياش ضربه زده.

اميرحسين صادقي

در تيم كم ســتاره و كم چهره پيــكان تنها بازيكني كه ميتواند مقابل پرســپوليس قد علم كند يا اتفاقات ويژهاي را رقم بزند يك اســتقاللي سابق اســت. صادقي در اين مسابقه جدالي ســخت با مهاجمان پرســپوليس خواهد داشت و بايد مقابــل تيمي قرار بگيرد كه در هر 5 بازي قبلياش گل زده و همه مهاجمانش هم موفق به گلزني شدهاند.

تركيب احتمالی

ميزبان- دروازهبــان: عليرضا بيرانونــد- مدافعان مياني: شــجاع خليل زاده و محمد انصاري- مدافعان كناري: شــايان مصلــح و صادق محرمي- هافبكهاي مياني: كمال كاميابينيا و بشــار رســن- هافبكهاي كناري: ســيامك نعمتي، فرشاد احمدزاده- مهاجمان: علي عليپور، گادوين منشا

ميهمــان- دروازهبــان: رحمان احمــدي - مدافعان مياني: اميرحسين صادقي و حجت حقوردي- مدافعان كناري: ابوالفضل رزاقپور، مهدي شيري- هافبكهاي تدافعي: ابوالفضل ابراهيمي و محمدصــادق باراني- هافبكهاي تهاجمــي: بختيار رحماني، مهدي مومني، اميرحسين كريمي - مهاجم: مرتضي آقاخان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.