پرسپوليس، پاراگ را با 5 گل برد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

پرسپوليس در آخرين ديدار تداركاتي خود پيش از شروع دوباره ليگ برتر به يك برد پر گل دست يافت. شاگردان برانكو بعد از پيروزي پر گل مقابل شــهرداري اينبار مقابل پــاراگ با ۵ گل به برتري دســت يافتند.

برانكو براي اين ديدار تداركاتي تركيب تيمــش را با حضور بوژيدار رادوشــوويچ، محمد انصاري، شــجاع خليل زاده، صادق محرمي، محسن ربيع خواه، كمال كاميابي نيا، علي عليپور، بشار رسن، شايان مصلح و محسن مسلمان در زمين قرار داد اما در نيمه دوم تعويضهاي فراواني انجام گرفت. برانكــو در نيمه دوم محمد انصاري، كمال كاميابينيا، محســن ربيعخواه، محســن مســلمان و بشار رســن را از زمين خارج كرد. احسان علوانزاده، حميد طاهرخاني، ســيامك نعمتي، احمــد نوراللهي و آدام همتي جانشين اين بازيكنان شدند.

على عليپور، احمد نوراللهى، گادوين منشا و آدام همتى ۲ بار براى پرسپوليس در اين بازى گلزنى كردند.

پاراگ در اواسط نيمه دوم به گل دوم خود دست يافت كه توســط داور آفسايد اعالم شد و با اعتراض شــديد آنها همراه بود. حــدود ۰۰۵ هوادار بــا حضور روي سكوها به تشــويق و تماشــاي اين بازي مشغول بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.