رفيعي بازي كرد، طيبي روي نيمكت نشست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در آخريــن بــازي هفته چهارم جام حذفي قطر تيــم القطر كه جايگاه سوم جدول گروه A اين رقابتها را در اختيار دارد، با نيمكت نشيني محمد طيبي در ورزشــگاه الشمال ميزبان الخوري بود كه سروش رفيعي را از ابتدا در تركيب داشــت. القطر برخالف ليگ ستارگان قطر كه قعرنشين است، در جام حذفي با يك برد، يك تســاوي و يك باخت عملكرد بهتري ارائه كرده و در بازي چهارم خود هم در خانه مقابل الخور به تساوي بدون گل رضايت داد تا با 5 امتياز در جايگاه سوم گروه اول بايستد. الخور نيز كه سروش رفيعي را همچون هفته اخير ليگ ستارگان در تركيب داشت با اين تساوي 4 امتيازي شــد و با تفاضل گل بهتر نســبت به الدحيل در رده چهارم جدول گروه A جام حذفي قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.