ارسال مدارك 4 تيم ايراني حاضر در ليگ قهرمانان به ای اف سی

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

مــدارك بازیكنان و كادر فني تيمهاي ایراني حاضر در رقابتهاي ليگ قهرمانان 2018 آسيا (ذوبآهن اصفهان، پرسپوليس، تراكتورسازي تبریز و استقالل) دیروز (شنبه 23 دي ماه)، پيش از موعد تعيين شده از طریق امور بينالملل فدراسيون به كنفدراسيون فوتبال آسيا ارسال شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.