پيكان بدون اكبري به ميدان ميرود

هفته هفدهم ليگ واليبال

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در مهمترين ديدارهاي هفته هفدهم ليگ برتر واليبال امروز بانك سرمايه ميزبان شهرداري اروميه است و شمس به مصاف پيكان تهران ميرود. پيكاني كه پس از ســومين باخت پياپياش در نيم فصل دوم، پس از سالها در راس كادر فنياش دچار تغييرات شد و پيمان اكبري از سمتش استعفا داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.