آغاز بررسی تقاضای استیضاح آخوندی در کمیسیون عمران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروه سیاسی-

هیاترییسه مجلس شورای اسلامی بالاخره با آغاز بررسی تقاضایاستیضاح عباس آخوندی وزیر راهوشهرسازی در کمیسیون عمران موافقت کرد. در دو هفته گذشته به دلیل بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس و براساس آییننامه داخلی به دلیل اینکه در زمان بررسی لوایح توسعه هیچ دستور دیگری به غیر موارد سه فوریتی نمیتواند در دستور کار قرار گیرد، بررسی درخواست استیضاح آخوندی به تعویق افتاد اما نهایتا سخنگوی کمیسیونعمرانازنشستویژهکمیسیونعمرانمجلسباحضورعباسآخوندی و متقاضیان استیضاح خبر داد.دیروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی با نطق پیش از دستور علی لاریجانی آغاز شد. رییس مجلس با گرامیداشت سالروز 9 دی اعلام کرد: ملت رشید ایران پس از ماهها کشمکش سیاسی داخل با حضور یکپارچه و تعیینکننده خود در صحنه، تیغ بر ناراستیها و ظلم بر انقلاب کشید. وی گفت: ملت ایران اراده خویش را مجددا بر صراط اصیل انقلاب حاکم کرد و با رهنمودهای پیشوای معزز انقلاب حضرت آیتالله خامنهای مسیر حرکت آتی کشور را مشخص کرد. رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در آن موقعیت حساس که آمریکا و برخی کشورهای غربی و صهیونیستهای بیصورت و بیسیرت با مکر و حیلهگری بهدنبال آشفتهسازی و اغواگری حوزه سیاست داخلی کشور ما بودند و با تفکری نارس و منافقانه حتی اقدامات زشتی که رخ داد را مجددا پایه ماجراجویی جدید قرار میدادند، ملت مجاهد ایران با غیرت دینی و انقلابی با نشان دادن اراده قوی خود صحنه را خود به دست گرفت. رییس قوه مقننه یادآور شد: این هوشیاری سیاسی و دینی بزرگترین سرمایه ملت ایران بوده و هست که هیچ چیزی عین آن نمیتوان یافت. لاریجانی در پایان گفت: قدردانی از این همت عالی ملت نستوه، راستاندیشی در دین و مسیر روحانیت و صداقت در پیمودن راه امام (ره) و شهدای عظیمالشان انقلاب و پیروی از راهنماییهای رهبر معظم انقلاب و خدمت خالصانه به خلق است تا با وفاق ملی دژ انقلاب را در مقابل بیگانان مستحکم کنیم.بعد از سخنرانی لاریجانی بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در دستور کار جلسه علنی قرار گرفت. نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را مکلف به ارتقای 10 درصدی ضریب حفاظت از جنگلها به صورت سالانه کردند. نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزییات برنامه ششم توسعه کل کشور با 6 بند از ماده »48« این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن دولت ضمن احیای 850 هزار هکتار از جنگلهای کشور طی برنامه ششم توسعه مکلف به ارتقای 10 درصدی ضریب حفاظت از جنگلها به صورت سالانه شد. همچنین نمایندگان دولت را مکلف کردند که تا پایان برنامه ششم توسعه علاوه بر وضع موجود حداقل 25 درصد مشترکین آب شرب در شهرهای کشور را به شبکه فاضلاب متصل کنند.

موافقت با اصلاح قیمت حاملهای انرژی براساس قانون هدفمندی یارانه

درادامه صحن علنی مجلس نمایندگان مجلس شورایاسلامی بااصلاح قیمت حاملهای انرژی براساس قانون هدفمندی یارانهها تا پایان اجرای برنامه ششم توسعه موافقت کردند. بر این اساس به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهرهوری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانهها درجهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده میشود قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کالاهای و خدمات یارانهای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال 1399 با رعایت مفاد مواد »یک«، »2« و »3« قانون هدفمندی یارانهها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برایافزایش تولید، اشتغال، حمایتاز صادرات غیرنفتی، بهرهوری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایتهای اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینههای جاری و سرمایهگذاری شرکتهای ذیربط در چارچوب بودجههای سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.محمدباقر نوبخت در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ماده »49« لایحه برنامه ششم توسعه کشور به عنوان نماینده دولت اظهار داشت: این ماده که مصوبه کمیسیون تلفیق است با ماده »12« لایحه دولت تنها از نظر نگارش تفاوت دارد. وی ادامه داد: در لایحه دولت و گزارش کمیسیون تلفیق بعد از مشخص شدن منابع در بخشهای مربوط به یارانههای نقدی، غیرنقدی، کمک به تولید، کاهش شدت مصرف انرژی و کاهش آلودگی هوا هزینه خواهد شد. نوبخت ادامه داد: در گزارش کمیسیون تلفیق جداول منابع به مصارف یارانهها آمده که در لایحه دولت وجود نداشت و البته اقدام درستی است که میتوانیم در بودجه سنواتی نیز از طریق کمیسیون تلفیق بودجه از دولت خواسته شود و دولت هم موافق این کار است. پس از سخنان نوبخت، لاریجانی پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را به رای گذاشت که نمایندگان با آن موافقت کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.