آمريكا از شورشيان حمايت ميكند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

در حاليكه گزارشها از س �وريه حاكي از پيشروي دور از انتظار شورشيان مورد حمايت آمريكا عليه گروه موسوم به حكومت اسلامي است، رييسجمهور تركيه در اظهاراتي تند، ائتلاف به رهبري آمريكا را متهم به حمايت از داعش كرده است.

سازمان ديدهبان حقوق بشر سوريه ميگويد شبهنظاميان عمدتا ك�رد مورد حمايت آمريكا، در اطراف سد فرات در 50 كيلومتري رقه، پيشروي كرده و در جريان درگيريها، يكي از فرماندهان ارشد داعش نيز كشته شده است.

به گزارش رويترز، سرعت پيشروي اخير نيروهاي دموكراتيك سوريه به سوي رقه دور از انتظار بود. مرحله دوم عمليات نيروهاي دموكراتيك سوريه عليه داعش در اين منطقه از دو هفته پيش آغاز شده است. هدف اصلي تصرف رقه، مركز اصلي حضور »حكومت اسلامي« در سوريه است.

مرحله اول عمليات شورشيان مخالف داعش به اوايل نوامبر بازميگردد، وقتي اين گروه از شبهنظاميان، به مواضع افراطيون در شمال رقه حمله كردند. در حال حاضر نبردها، متمركز بر مناطق غربي شهر است.

نيروهاي دموكراتيك سوريه بهطور عمده متشكل از گروه مسلح يگانهاي مدافع خلق اس �ت كه ك�ردهاي سوريه آن را بنا كردهاند و يكي از موفقترين گروههاي شورشي در نبردهاي زميني عليه »حكومت اسلامي« برآورد ميشود اما از منظر آنكارا اين گروه شاخهاي از حزب كارگران كردستان تركيه و گروهي تروريستي است آنهم در حاليكه نيروهاي دموكراتيك سوريه از حمايت آمريكا برخوردار هستند. اين موضوع تنشهايي را در روابط دولت باراك اوباما و رجب طيب اردوغان ايجاد كرده است.

رييسجمهور تركيه كه گهگاه به انتقاد از آمريكا و گروههاي مورد حمايت آن ميپردازد در اظهاراتي كه سهشنبه گذشته بيان شده، ائتلاف به رهبري واشنگتن را متهم به حمايت از داعش كرده اس �ت. اين س �خنان در حالي بيان شده كه تركيه خود را از نظر تاكتيكي بخش �ي از اين ائتلاف معرفي كرده بود. ابراهيم كالين، سخنگوي اردوغان هم دوشنبه گذشته در تلويزيون اين كشور در ارتباط با عمليات ارتش تركيه در الباب سوريه گفت ائتلاف بايد به مسووليتهايش بهويژه پشتيباني هوايي عمل كند.

اردوغان سهشنبه گذشته در جريان يك كنفرانس خبري گفت: آنها ما را به حمايت از داعش متهم ميكنند در حالي كه آنها از گروههاي تروريستي از جمله داعش، يپگ و پيد (حزب اتحاد دموكراتيك) حمايت ميكنند. اين موضوع كاملا روشن است.

ما مدرك داريم؛ عكس، ويدئو و تصوير. او توضيح بيش �تري در اين مورد نداده است اما در عين حال در بخشي ديگر از سخنانش از عربستان سعودي و قطر خواسته به مذاكرات در مورد سوريه، ميان دولتش، ايران و روسيه ملحق شوند.

وزارت خارج �ه آمريكا در واكنش به گفتههاي اردوغان، آنها را حرفهايي مضحك توصيف كرده است. مارك تونر، سخنگوي اين وزارتخانه گفته است چنين ادعايي هيچ پايه و اساسي ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.