ارتقاي همكاري اطلاعاتي روسيه و آمريكا در آينده

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

آسوشيتدپرس-

به گفته مقامهاي آمريكايي، مذاكرات واشنگتنمس �كو درباره نبردهاي مجزاي آنها عليه گروه تروريستي به مرور زمان سازندهتر و بيشتر ميشود. آنها اطلاعاتي درباره زمان و جزييات اهداف استراتژيك خود در ماههاي آتي تبادل ميكنند.اين تحولات احتمالا نشانه آب شدن يخ روابط متزلزل ميان دو دشمن سابق جنگ سرد است. به گفته مقامها، روسيه حين مذاكرات به وضوح اولويت مبارزه با تروريسم در سوريه را براي پس گرفتن شهر تاريخي پالميرا شرح داده است. آمريكا هم براي فشار روي مقرهاي داعش در رقه مصمم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.