تامين ذرت دامداران در بورس كالا

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مديركل پشتيباني امور دام سازمان جهاد كشاورزي شمال استان كرمان گفت: دامداران براي تهيه ذرت بايد بعد از گرفتن كد بورسي، ذرت مورد نياز دامهاي خود را از طريق بورس كالا تهيه كنند. به گزارش بورس كالا، مهدي بنياسدي اظهار داشت: عرضه ذرت در بورس كالا، سال گذشته بهطور آزمايشي در استان خوزستان انجام شد و با توجه به نتايج مثبتي كه داشت اين محصول از امسال در تمام كشور از طريق بورس كالا عرضه ميشود. وي خاطرنشان كرد: پشتيباني امور دام سازمان جهاد كشاورزي با اجراي خريد تضميني، هر كيلو ذرت را با هزينه خشك كردن 10 هزار و 368 ريال از كشاورزان خريداري ميكند كه اين خريد در حال حاضر در شهرستان ارزوئيه كرمان در حال انجام است. وي ادامه داد: هر كيلو ذرت خريداري شده از كشاورزان، هفت هزار و 400 ريال در بورس كالا عرضه ميشود. پيشبيني ميشود طي سالجاري تا 70 هزار تن ذرت دانهاي در استان كرمان برداشت شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.