معلم ايرانشهري در منزلش به قتل رسید

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ايلنا-

مدير روابط عمومي آموزش و پرورش سيستانوبلوچستان از قتل معلم ايرانشهري در منزلش خبر داد.

علي مرادي در اين خصوص اظهار كرد: سهشنبه شب دادكريم آهوراني معلم دبستان ميلاد چاه جمال در منزلش با اسلحه به قتل رسيد.

وي با اشاره به اينكه اين معلم باسابقه به دليل اختلافات خانوادگي و قومي مورد اصابت گلوله قرار گرفته است، گفت: در حال حاضر پرونده قتل اين معلم تشكيل شده و نيروي انتظامي مشغول جمعآوري اطلاعات از خانواده وي هستند.

مدير روابط عمومي آموزشوپرورش سيستانوبلوچستان اضافه كرد: فردي كه اين معلم را به قتل رسانده به زودي با اطلاعاتي كه خانوادهاش در اختيار نيروي انتظامي قرار خواهند داد، دستگير خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.