از درخشش فلپس و بولت تا معجزه لستر و ايسلند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

سال 2016 با برگزاري دو تورنمنت بزرگ (المپيك و جام ملتهاي اروپا) از س �الهاي پر جنبوجوش ورزش جهان بود. سالي كه هم شاهد درخشش ستارههاي بزرگ بود و هم خودنمايي پديدههاي گمنام. مطلب زير نگاهي دارد به هش �ت چهره (تيمي و انفرادي) ورزش جهان در سال 2016 ميلادي.

تيم ملي فوتبال ايسلند

پرتغال قهرمان يورو 2016 شد اما پديده اين مسابقات بدون ش �ك ايسلند بود. ايس �لند با حدود 330 هزار نفر جمعيت، كمجمعيتترين كش �وري است كه تا به حال به جام ملتهاي اروپا راه يافته؛ بدون حتي يك باش �گاه حرفهاي. ايسلند در آن مسابقات از گروه خود صعود كرد تا در يكهشتم نهايي به مصاف انگلستان برود كه گرانترين ليگ فوتبال جهان را دارد اما معجزه ايسلند در شهر نيس فرانسه رقم خورد تا كشوري كه فوتبال مدرن در آن شكل گرفت، از يورو حذف شود و گري لينهكر، كاپيتان پيشين تيم ملي انگلستان در توئيتر بنويسد: بدترين شكست تاريخ ما. انگلس �تان از تيمي باخت كه بيشتر آتشفشان دارد تا فوتباليست حرفهاي. آفرين ايسلند.

ايسلند گرچه در يكچهارم نهايي پنج بر دو به ميزبان مسابقات باخت و حذف ش �د اما عملكرد خارقالعاده در يورو، ايسلند را نسبت به جمعيت كشورش، به بهترين تيم فوتبال دنيا تبديل كرد. شور تماشاگران و شيوه ويژه آنها كه حالا در نقاط مختلف دنيا تكرار ميشود، هم نيازي به توضيح ندارد.

كريستيانو رونالدو

كريس �تيانو رونالدو، سالهاي پرافتخار كم نداشته اما 2016 براي او سال ديگري بود. در رده باشگاهي، رونالدو به همراه رئال مادريد قهرمان ليگ قهرمانان اروپا، معتبرترين رقابت باش �گاهي در جهان ش �د. او با زدن 16 گل در اين مسابقات يكي از بهترين ركوردهايش را نيز به جا گذاشت. او به همراه اين تيم در آخرين روزهاي سال قهرمان جام جهاني باشگاهها نيز شد.

در رده مل �ي نيز رونالدو، پرتغ �ال را براي اولين بار در تاريخ 82 ساله فوتبالش به قهرماني در يك تورنمنت مهم رساند؛ پرتغالي كه با ستارههاي بزرگي مثل اوزهبيو، فيگو و دكو دست خالي مانده بود، با كاپيتان رونالدو، قهرمان جام ملتهاي اروپا شد. از نظر انفرادي رونالدو با پيشي گرفتن از رقيب هميشگياش، ليونل مسي، توپ طلا را برد و سالي بينظير را پشت سر گذاشت.

لسترسيتي

سفر لسترسيتي از منطقه سقوط تا قهرماني در ليگ برتر فوتبال انگلستان را ميتوان يكي از داستانهاي فانتزي فوتبال به حساب آورد. اولين قهرماني لستر در تاريخ 132 سالهاش، چيزي شبيه به خواب و رويا بود. در ابتداي فصل گذش �ته فوتبال انگلستان بنگاههاي شرطبندي احتمال قهرماني اين تيم را 500 به يك ميدانستند؛ به بيان ديگر احتمال اينكه كيم كارداشيان رييسجمهور آمريكا شود يا الويس پريسلي زنده باشد از قهرماني لستر بيشتر بود.

اما تيمي كه فرياد شادي هوادارانش در بازي با نوريچ، زلزله ايجاد كرد، قهرمان فوتبال انگلس �تان شد تا يكي از عجيبترين داستانهاي تاريخ فوتبال خلق شود. داستاني كه البته گفته ميشود بيشتر در حقايق علمي ريشه دارد تا در افسانه پريان.

لبرون جيمز

با نمايش مقتدر اس �تفن كري و ديگر بازيكنان گلدن اس �تيت، به نظر ميرس �يد تكليف قهرماني »انبياي« از مدتها قبل معلوم ش �ده. در مس �ابقات فينال كليوند كاواليرز س �ه بر يك عقب بود كه موتور شاه جيمز روشن شد. او در بازيهاي پنجم و ششم 41 امتياز گرفت تا كار به بازي هفتم بكشد.

در بازي هفتم هم جيمز درخشيد تا شهر كليولند صاحب اولين قهرماني ورزشياش در نيم قرن اخير شود. كاواليرز نيز تبديل به اولين تيم در تاريخ NBA شد كه توانسته در حالي كه در فينال سه بر يك عقب افتاده بود، قهرمان شود. جميز همچنين با ارزشترين بازيكن فينالهاي انبياي شد به تيم آل استار راه پيدا كرد و به عنوان برترين چهره ورزشي روي جلد مجله اسپرت ايلاستريتد رفت.

اندي ماري

سال 2016 را بايد بهترين سال زندگي اندي ماري در تنيس به ش �مار آورد. ماري سال را خوب آغاز كرد اما نه عالي. او فينال دو گرنداسلم اول سال را به نواك جوكوويچ باخت اما پس از آن بود كه موتورش روشن شد.

او كه سه سال پيش به 77 سال انتظار بريتانياييها براي قهرماني در ويمبلدون پايان داده بود، بار ديگر قهرمان اين تورنمنت شد. ماري سپس به برزيل رفت و تبديل به اولين مردي شد كه دو مدال طلاي انفرادي تنيس المپيك را در كارنامه دارد. نمايش درخشان ماري در كنار افت جوكوويچ همچنين موجب شد تااو تبديل بهاولين تنيسباز بريتانيايي شود كه در صدر جدول ردهبندي انفرادي تنيس جهان قرار ميگيرد. ماري همچنين براي سومين بار شخصيت سال ورزشي بيبيسي شد.

مايكلفلپس

اعجوب �ه ش �ناي آمريكا تا قب �ل از المپي �ك ريو هم پرافتخارترين ورزشكار تاريخ المپيك بود اما او در برزيل به آب زد تا ركورد دستنيافتنياش را دستنيافتنيتر كند. فلپس در مجموع 28 مدال دارد. او 23 مدال طلاي المپيك دارد كه بيش از دو برابر نزديكترين رقيبش (لاريسا لاتينانا، ژيمناست شوروي سابق با 9 مدال طلا) است.

فلپس همچنين در المپيك ريو ركوردي 2000 ساله را شكست. لئونيداس از رودس در دوران المپيك باستان و 152 سال قبل از ميلاد مسيح 12 قهرماني در مسابقات انفرادي المپيك داش �ت اما فلپس با قهرماني در المپيك ريو، توانست سيزدهمين قهرمانياش در مسابقات انفرادي را جشن بگيرد و از دونده يوناني و خداي المپيك باستان جلو بزند.

يوسين بولت

ويژگيهاي بدني مايكل فلپس او را تبديل به شناگري بينظير كرده اما يوسين بولت با195 سانتيمتر از همان ابتدا هم براي دوي سرعت زيادي بلند به نظر ميرسيد. اما اين ويژگي فيزيكي هم مانع اين دونده جامائيكايي نشد تا در يك دهه گذشته به كسي اجازه نفس كشيدن در دوي سرعت را ندهد. او سريعترين مرد جهان است و كمتر كسي است كه او را بهترين دونده سرعتي تاريخ اين رشته ندارد. بولت در المپيك ريو هم شاهكار دو المپيك قبلي را تكرار كرد تا تبديل به اولين مردي شود كه در سه المپيك در هر سه ماده سرعتي دو (دوي 100 متر، 200 متر و چهار در 100 متر امدادي) قهرمان ميشود. بولت همچنين 11 مدال طلا و دو نقره قهرماني جهان را نيز در كارنامه دارد.

سيمونبايلز

با 144 سانتيمتر قد و حدود 45 كيلوگرم وزن، سميون بايلز را بايد موشك جيبي ورزش آمريكا ناميد. بايلز فقط 19 سال سن دارد اما از همين حالا بسياري عقيده دارند كه او بهترين ژيمناست تاريخ است. او با كسب 10 مدال طلا در سه سال اخير، تبديل به موفقترين زن رقابتهاي جهاني ژيمناستيك شده است. در المپيك ريو نيز او چهار مدال طلا (در مجموع چهار اسباب، پرش از خرك، حركات زميني و در بخش تيمي به همراه تيم آمريكا) و يك برنز (در بخش چوب موازنه) گرفت تا مجله تايمز با كنار گذاشتن غولهاي آمريكايي، اين ژيمناست اهل تگزاس را روي جلد شماره مخصوص المپيك ببرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.