فاز جديد ماجرای رحمتي و استقلال

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

در حالي كه تكليف مهدي رحمتي در ليس �ت مازاد استقلال مشخص نيس �ت، آغاز تمرينات اس �تقلال از روز جمعه و برخورد رحمتي با محمد خرمگاه، مربي استقلال ميتواند نشانگر خيلي از مسايل باشد. با توجه به عدم ارائه ليست بازيكنان مازاد استقلال و وعده دادن آن به روز دوشنبه، يكي از دغدغههاي منصوريان اين است كه چگونه تمريناتش را با حضور خرمگاه و رحمتي دوباره استارت بزند.

در واقع بايد گفت استقلال مجددا روز جمعه تمريناتش را شروع مي كند در حالي كه رابطه محمد خرمگاه و سيدمهدي رحمتي، مربي و كاپيتان استقلال پيچيده است. بعد از اتفاقات بازي سپاهان و استقلال و ماجراي اتوبوس آبيها، محمد خرمگاه حتي حاضر نشد با رحمتي در يك پرواز بنشيند و از اصفهان تا تهران را با اتومبيل شخصي برگشت.

در واقع منصوريان يا بايد تا جمعه تكليف رحمتي را روشن كند يا قبل از شروع تمرينات بين اين دو وساطت و شرايط را بهتر كند. منصوريان تاكيد كرده در صورتي كه رحمتي رضايتنامهاش را بخواهد، مش �كلي با جدايي او ندارد. البته با اصرار سيدرضا افتخاري مديرعامل باشگاه استقلال ممكن است يكي از آن دو عضو كادر فني كه قرار است از كنار منصوريان كم شوند خرمگاه باشد. با اين شرايط پيچيدهاي كه بر استقلال حاكم است بايد ديد تا چند روز ديگر رحمتي در استقلال ميماند يا خرمگاه.

از طرفي يكي از بازيكنان موردنظر عليرضا منصوريان براي حضور در تيم استقلال پيغام داده است تنها به شرطي به استقلال ميآيد كه مهدي رحمتي در اين تيم ماندني نشود.

يكي از بازيكناني كه در ليست خريدهاي استقلال براي نيمفصل دوم قرار دارد، پيغام مهمي براي سرمربي و مدير استقلال فرستاده است. اين بازيكن اعلام كرده تنها به شرطي به استقلال ميآيد كه مهدي رحمتي در اين تيم نباش �د. اين بازيكن براي استقلالي شدن البته مشكلات ديگري هم سر راه خود ميبيند اما ميگويد خودش اين مشكلات را حل ميكند اما اگر رحمتي در استقلال ماندگار باشد استقلال بايد قيد اين بازيكن را بزند.

اين درحالیاست كه رحمتی پيشتر گفته بود: بدون ترديد زندهياد ناصر حجازي موجب شد به عمر فوتباليام چهار سال اضافه شود فقط به اين دليل كه متوجه شدم تحت هر شرايطي بايد در اختيار مربي باشم و تصميمگيري اصلي با اوست. ناصرخان در همان اولين جلسه تمريني نشان داد هيچ كس بالاتر از او نيست. كنترل بازيكنان بزرگ مهمترين وظيفه مربيان است و استفاده از تواناييهاي آنان در چارچوبي مشخص نشاندهنده زيركي مربيان باتجربه است. اختلاف كادر فني استقلال و مهدي رحمتي به گونهاي است كه ادامه همكاري ديگر جايز نيست. رحمتي بدون شك يكي از مردان تاثيرگذار استقلال است و سرمربي استقلال نيز نبايد بحت درون باشگاهي را روي آنتن تلويزيون بيان ميكرد. در شرايط فعلي جدا شدن رحمتي به سود هر دو طرف است و اگرچه ممكن است استقلال در كوتاهمدت و با غيبت رحمتي ضرر كند اما اصول بايد تحت هر شرايطي رعايت شود. فدراسيون واليبال با استويچف هم به توافق نرسيد محروميت استقلال از بازي با تماشاگر يوونتوس به دنبال جذب هافبك ونزوئلايي جنوا پيشنهاد 25 ميليون يورويي چلسي براي جذب پديده آتالانتا بازيكنان بارسلونا در جام گرفتن موفقتر از رئال مادريد تورستن فرينگز سرمربي دارمشتات شد كميتهبينالملليپارالمپيك:سيامندرحماندنيارابههيجانآورد

(منبع: خبرگزاريهاي داخلي)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.