دوپينگ باباجانزاده مثبت اعلام شد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ايسنا-

تست A فرنگيكار سرشناس المپيكي كشورمان در مسابقات المپيك ريو 2016 مثبت اعلام ش �د. در ش �رايطي كه تيم ايران در المپيك ريودوژانيرو توانس �ت صاحب دو مدال برنز شود، گفته ميشود تست A فرنگيكار عنواندار كشورمان مثبت اعلام شده است و وي پس از انجام تست B و قطعيت دوپينگش با محروميت سنگيني مواجه خواهد شد، اين فرنگيكار پيش از المپيك دوپينگ انجام داده بود.

البته اين فرنگيكار كشورمان در المپيك ريو 2016 روي سكو قرار نگرفت و از دور مسابقات كنار رفت اما با توجه به قوانين جديد كه در المپيك 2016 نيز اعمال شد، تست ابتدايي اين فرنگيكار مثبت اعلام شده و در صورت مثبت بودن تست B نام اين فرد نيز از سوي اتحاديه جهاني اعلام ميشود.

حميد بنيتميم، نايب رييس فدراسيون كشتي اعلام كرد: طبق اعلام اتحاديه جهاني بشير باباجانزاده به دليل ارتكاب به دوپينگ در رقابتهاي جام جهاني شيراز چهار سال محروم شده است و دوپينگ او ربطي به المپيك ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.