نگرانی نسبت به کارتن خوابها وقتی درست است که از املاک نجومی شرمسار باشید

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

انتخاب-

سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امروز فتنه جدید غبارآلود کردن تواناییهای یک ملت است، فتنه جدید این است که میگویند »ما نمیتوانیم« و میخواهند هزینهها را زیاد جلوه دهند و در مقابل دستاوردهای ملت را بپوشانند. جلیلی افزود: هیچ جای انقلاب این نبود که کسانی که حقوق نجومی گرفتند را ذخیره نظام معرفی کنیم، نگرانی نسبت به کارتن خوابها زمانی میتواند درست باشد که از حقوقهای نجومی و املاک نجومی هم شرمسار باشید. وی خاطرنشان کرد: هرجا اختلاس، رشوه و دزدی وجود دارد نتیجه دور شدن از تفکر انقلابی است و باید به این تفکر بازگشت زیرا تفکر انقلابی است که مانع مفاسد و مشکلات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.