نماينده ولي فقيه در گيلان تاكيد كرد؛ لزوم صرفه جويي در مصرف گاز

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مديرعامل و جمعي مسوولان شركت گاز استان گيلان با حضور در دفتر آيتالله قرباني نماينده محترم ولي فقيه در استان گيلان و امام جمعه رشت با ايشان ديدار كردند.در ابتداي اين ديدار ظهيري، مديرعامل شركت گاز استان گيلان اظهار كرد: هماكنون همه شهرها و 92 درصد از خانوارهاي روستايي استان از نعمت گاز بهرهمند ميباشند.

همچنين نماينده ولي فقيه گفت: گاز طبيعي يكي از عوامل كمك كننده به محيطزيست است و بايد در استان از اين انرژي پاك استفاده بهينه كنيم.

آيتالله قرباني در پايان از زحمات شركت گاز براي گازرساني به تمام استان بهويژه مناطق صعب العبور و كوهستاني استان مانند شهرهاي جيرنده، بره سر و ديلمان تشكر و ابراز اميدواري كرد: با مصرف بهينه گاز، استان گيلان سبزتر از گذشته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.