راهاندازي سامانه الكترونيكي كنترل تردد ارباب رجوع در خوزستان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

سامانه الكترونيكي كنترل تردد ارباب رجوع در سازمان آب و برق خوزستان با هدف تسهيل در ارائه خدمات به عموم مردم راهاندازي شد.رضا عليجاني، مدير روابط عمومي و دبير طرح تكريم ارباب رجوع در اين سازمان افزود: از طريق اين سامانه، ورود ارباب رجوع به سازمان بلافاصله از طريق پيام كوتاه به اطلاع فرد ملاقات شونده، رسيده و پاسخگويي به ارباب رجوع و گردش كار در اين زمينه هدفمند شده است.

وي تصريح كرد: در اين صورت علاوه بر اينكه ارباب رجوع از زمان صرف شده در اين سازمان به طور مفيد بهره ميبرد، كارمندان نيز با آمادگي قبلي ميتوانند پذيراي مراجعه كنندگان باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.