خروج منصوريان از مسير قلعهنويي و مظلومي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

سرمربي جوان استقلال كه تجربه دو سرمربي قبلي اين تيم را پيش رو دارد ميخواهد در نيمفصل ليگ شانزدهم خيالش براي نيمفصل دوم را راحت و برخي حاشيهسازان را دور كند.

ش �بي كه بعد از اتمام فصل گذشته بغض مربي مظلومي استقلال، در برنامه نود تركيد و پرده از راز خيانت يك بازيكن بزرگ اس �تقلال با همدستي يكي از مديران مياني اين باشگاه شب قبل از دربي برداشت و رسما اعلام كرد آنها يك شب قبل از شكست استقلال در دربي با چهار گل خورده به دنبال مربي جديد بودند و حتي براي اين منظور به خانه فرهاد مجيدي رفتند، بدون آنكه نامي مطرح شود، تقريبا افراد مورد نظر پرويز مظلومي مشخص شدند.

بعد از اين اعتراف، پرونده جديدي در فوتبال ايران باز ش �د كه البته اين پرونده خيلي مورد توجه قرار نگرفت و آن طور كه بايد و ش �ايد به آن پرداخته نش �د. گرچه بعد از آن خيليها حق را به مظلومي دادند و در خيانت شدن به استقلال با او همسو شدند اما انتقادي هم بر او وارد كردند. انتقادي كه بعدها تبديل به يك هجمه عليه مظومي شد و حتي آن را ضعف بزرگ مظلومي در مربيگري قلمداد كردند.

منتقدان مظلومي بر او تاختند كه الان چه وقت اعتراف كردن است؟ بايد همان زمان متهم يا متهمان به خيانت را معرفي ميكرد. منتقدان مظلومي ضعف مديريتي و شخصيتي او را دليل مماشات با آنهايي دانستند كه جلوي چشمش به او خيانت كردند و نتوانست با آنها مقابله كند.

امير قلعهنويي نيز گرچه هرگز به صراحت مظلومي از خيانت در تيمش صحبت نكرد اما او نيز همواره در لفافه صحبتهايي در همين راستا مطرح كرده بود و مشخص بود از دست عدهاي در استقلال دل پري دارد. قلعهنويي با سابقه پنجبار قهرماني در ليگ برتر، دو فصل پياپي نتوانست با استقلال مقامهايي بهتر از پنجم و شش �م آورد تا با چهرهاي شكست خورده اين تيم را ترك كند. بدون آنكه قصد متهم كردن فردي را به خيانت داشته باشيم، بايد گفت عليرضا منصوريان كه بعد از قلعهنويي و مظلومي وارث تيم پر حاشيه استقلال شده است، با بهرهگيري از تجربيات اين دو مربي سابق استقلال قصد تكرار اشتباه آنها را ندارد. حالا منصوريان نميخواهد اشتباهي كه مظلومي مرتكب شد را تكرار كند. او نميخواهد بعد از كنار رفتن از استقلال بنشيند و بگويد فلان بازيكن فلان كار را كرد. سرمربي استقلال- بهزعم خودش- مشكلات تيمش را واكاوي و ريشه مشكلات اين تيم را پيدا كرده است. بايد به سرمربي هر تيمي از جمله استقلال حق داد كه مشكلات تيمش را از بين ببرد.

اگر منصوريان برخلاف مظلومي و حتي قلعهنويي به وقتش قصد حل و فصل مشكلات تيمش را دارد تا بعد از گذشتن كار از كار مظلومانه و مبهم از افرادي كه باعث نتيجه نگرفتن تيمش شدند نام آورد، نبايد مورد انتقاد قرار گيرد. سرمربي وقت استقلال به نظر خودش مقابل جرياني ايستاده است كه براي خود شرح وظايفي به مراتب بالاتر از آنچه هست متصورند. آنهايي كه س �ر نخ اتفاقات اين باش �گاه را در دست دارند و سياستهاي كلان آن را در پشت پرده تعيين ميكنند. گرچه دايره اختيارات اين افراد در زمان مديريت افتخاري به مراتب كمتر شده است اما هنوز رگههايي وجود دارد. به نظر ميرسد بايد رفتار منصوريان را مصداق مقابله با بازيكن سالاري دانست. رفتارهايي كه البته با حمايت سيدرضا افتخاري مديرعامل باشگاه استقلال همراه است. „ هشدار هري كين به چلسي: تاتنهام مدعي قهرماني است ايبراهيموويچ:كريستيانومصنوعياستامارونالدويبرزيلياصلبود

تمايل ليورپول به جذب الكس چمبرلين قلعهنويي: در قرن 21 كشورمان 20 زمين فوتبال ندارد والوردهسرمربياتلتيكوبيلبائو،گزينهجديبارسابرايجايگزيني انريكه

هفته هجدهم ليگ برتر؛ تاتنهام با شكس�ت ساوتهمپتون در جمع مدعيان باقي ماند توقف اصلاح اساسنامه كميته المپيك در گام اول آردا توران: ميخواهم سالها در بارسلونا بمانم س�تار همداني: از اين همه توجه به مساله رحمتي و منصوريان تعجبميكنم

(منبع: خبرگزاريهاي داخلي)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.