باب دیلن سرانجام نوبل گرفت

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- باب دیلن شنبهشب سرانجام در استکهلم روی صحنه رفت و برنامه اجرا کرد. او سه ماه پس از اعالم رسمی جایزه نوبل، جایزهاش را دریافت کرد.باب دیلن پس از دیداری ساده و خودمانی با اعضای آکادمی و دریافت جایزه خود در استکهلم روی صحنه رفت و برای جماعتی که ماهها پیش بلیت کنسرت او را خریده بودند، برنامه اجرا کرد.

او سه ماه بعد از مراسم رسمی اعطای جوایز نوبل، جایزه نوبل ادبیات خود را دریافت کرده است.

به درخواس//ت باب دیلن هیچ رسانهای در مراسم دیروز حاضر نبوده است.سارا دانیوس، دبیر دائمی آکادمی نوبل دو روز قبل اعالم کرده بود این خواننده و ترانهسرای 75 ساله که برای اجرای کنسرت به استکهلم میآید، جایزه خود را دریافت خواهد کرد.

درحالیکهانتظارمیرفتدیلنروز01 دسامبردرسالروزمرگآلفرد نوبل در مراسم اهدای جوایز شرکت کند اما او همان زمان اعالم کرد شاید وقتی برای اجرای کنسرت به استکهلم میآید، این کار را انجام دهد.

باب دیلن باید یک نسخه ضبطشده از سخنرانی دریافت جایزه نوبل را به آکادمی ارائه کند تا بتواند مبلغ جایزه را که معادل 8 میلیون کرونر سوئد برابر 894 هزار دالر است دریافت کند. وی باید این سخنرانی را تا سه ماه دیگر به آکادمی ارائه کند.یکی از مقامات آکادمی نوبل به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت این مراسم کوچک به خوبی برگزار شده و دیلن 75 ساله، مرد بسیار خوب و مهربانی است.باب دیلن اولین ترانهسرایی است که نوبل ادبیات را به پاس »خلق بیان ش//اعرانه نو در سنت ترانهسرایی آمریکایی« دریافت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.