اهدای جایزه قلم همینگوی به شاعری از غنا

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- یک نویسنده از کشور غنا به عنوان برنده جایزه قلم همینگوی معرفیشد.یاآگیاسینویسندهغناییامروزدرمراسمیکهدرکتابخانهجان اف کندی بوستون برگزار میشود، جایزه قلم همینگوی را دریافت میکند. او در آالباما بزرگ شده و اکنون در نیویورک زندگی میکند.

این نویس//نده خالق رمانی با عنوان »به خانه رفتن« است که کتابی تاریخی داستانی درباره فرزندان یک زن از آفریقای غربی است.

پاتریک همینگوی پسر ارنست همینگوی در این مراسم این جایزه را به برنده امسال اهدا میکند. رکسانا رابینسون رماننویس نیز سخنران اصلی این مراسم است.این جایزه هر سال به یک نویسنده آمریکایی که پیش از این کتاب داستانی بلندی منتشر نکرده و در اثرش به روح آثار همینگوی متعهد باشد، اهدا میشود.این جایزه 25 هزار دالری است و جوایز جانبی دیگری نیز دارد. جومپا الهیری و جانوت دیاز هر دو برنده جایزه پولیتزر، پیشتر این جایزه را دریافت کرده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.