عيدي شيرين قلعهنويي به استقالل

Jahan e-Sanat - - News -

هفته بيست و پنجم شانزدهمين دوره رقابتهاي ليگ برتر در شرايطي برگزار شد كه تراكتورسازي نتوانست از شكست پرسپوليس استفاده كند اما استقالل از توقف تراكتور خوب سود برد. اين هفته از رقابتها كه طي روزهاي جمعه و شنبه گذشته برگزار شد مهمترين تغيير را استقالل رقم زد و براي نخستين بار در ليگ شانزدهم به رده دوم صعود كرد تا روند موفقيتهاي گذشته اش را تكميل كند و هر چند فاصلهاش با صدر جدول زياد است اما نتايج عالي بوده است.

پرسپوليس كه اختالف خوبي با تراكتورسازي داشت در آبادان مغلوب تيم صنعت نفت شد تا هم سال گذشته را با شكست در ليگ قهرمانان آسيا به پايان برساند و هم سال جديد را با شكست در ليگ برتر شروع كند. با اين حال اين تيم همچنان صدرنشين جدول است و شانس اول قهرماني. با اين حال شاگردان برانكو كه برابر صنعت نفت كمي خسته و كم انگيزه بازي ميكردند به موقع چوب بد بودنشان را خوردند تا در ادامه مراقب امتيازات باقي مانده باشند و فاصله با تيم دوم را كم نكنند. تيم امير قلعهنويي كه روزهاي خوبي را سپري نميكند از فرصت شكست پرسپوليس نتوانست استفاده كند و در حالي كه ميتوانست به گرفتن سه امتياز از گسترش فوالد خود را به صدر نزديكتر كند، برابر اين تيم به تساوي رسيد تا دو امتياز و رده دوم را با هم از دست بدهد. سپاهان با زالتكو كرانچار ش//روع خوبي داشت و توانست با سه گل سايپا را بدرقه كند و البته خودش را به جمع تيمهاي ميانه باالي جدول برساند.

در انتهاي جدول ماشينس//ازي با شكستي كه برابر پيكان متحمل شد تا حدودي به س//قوط نزديك شد و ش//انس كمي دارد كه بتواند در چند هفته باقيمانده خود را از سقوط نجات دهد. با اين حال سياه جامگان و صباي قم هم ديگر گزينههاي سقوط هستند كه اختالف زيادي با قعرجدول ندارند. تابلوينتايج پيكان تهران سه- ماشينسازي تبريز يك/ پديده مشهد يك - صباي قم صفر/ استقالل خوزستان يك- ذوب آهن اصفهان يك/ نفت تهران يك- سياه جامگان يك/ صنعت نفت آبادان يك - پرسپوليس صفر/ سپاهان اصفهان - سايپا تهران يك/ تراكتورسازي يك - گسترش فوالد يك/ استقالل تهران يك - فوالد خوزستان صفر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.