خدمتی نوین در بانکداری الکترونیک

Jahan e-Sanat - - News -

امکان وصل آنی خطوط تلفن همراه در صورت تسویه قبض از طریق بانک دی فراهم شد.

به گزارش »جهان صنعت« به نقل از روابط عمومی بانک دی، بانکداری الکترونیک این بانک خدمتی دیگر به مشتریان خود ارائه داد. بر این اساس همه مشتریان بانک اعم از دارندگان دیکارت و کارتهای شتابی، قادر خواهند بود با پرداخت قبض تلفنهمراه خود، به صورت آنی صورتحساب تلفن همراه خود را تسویه کنند. این ویژگی در صورتی که سیم کارت مش//تری به دلیل عدم پرداخت صورتحساب قطع شده باشد، بالفاصله وصل خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.