انتقاد مارين لوپن از يورو

Jahan e-Sanat - - News -

آسوشيتدپرس- لوپن اميد دارد با الهام از پيروزي غيرقابل انتظار دونالد ترامپ در انتخابات آمريكا و راي بريتانيا به خروج از اتحاديه اروپا، از يك جنبش پوپوليستي مشابه در فرانسه سود ببرد.

مارين لوپن گفت: ما اسير واحد پولي شدهايم كه براي آلمان در نظر گرفته شده بود نه اقتصاد ما. اين يورو همانند چاقويي ميان دندههاي ما فرو رفته تا ما را مجبور كند به سمتي برويم كه ديگران ميخواهند. لوپن وعده داده در صورت پيروزي در انتخابات رياستجمهوري، فرانسه از حوزه يورو خارج شود و رفراندومي درباره عضويت آن در اتحاديه اروپا برگزار شود و براي كاالهاي وارداتي و شركتهايي كه خارجيها را استخدام ميكنند، ماليات سنگين وضع كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.