قدردانی از کارکنان شرکت توزیع برق هرمزگان

Jahan e-Sanat - - News -

کارکنان امدادگر شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در عملیات امدادرسانی بحران ریزگردهای استان خوزستان مورد قدردانی قرار گرفتند.در عملیات امداد نیروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان که پس از بروز پدیده گردوغبار در استان خوزستان آغاز شد، سه گروه اتفاقات و عملیات و سه گروه مقرهشو جهت پایدارسازی شبکه برق به این استان اعزام شدند.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در این آیین با قدردانی از تالش کارکنان گفت: با وجود شرایط خاص جوی حاکم بر استان خوزستان و مسافت بسیار زیاد این استان با هرمزگان و همچنین نزدیک بودن به ایام پایانی سال، شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان از نخستین شرکتهایی بود که به محض اعالم نیاز استان خوزستان به نیروی کمکی، گروههای عملیاتی خود را جهت امدادرسانی به این استان اعزام کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.