7 كشته در تصادف زانتيا با پژو!

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان -راشدي، رييس مركز حوادث و فوريتهاي پزشكي گفت: در حادثه تصادف بين دو دس//تگاه زانتيا و پژو 405 كه بامداد ديروز در كيلومت//ر 65 ج//اده زاهدان به خ//اش رخ داد؛ هفت نفر به علت شدت جراحات فوت كردند و يك نفر مصدوم شد. حال فرد مصدوم نيز وخيم گزارش شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.