بازگشتهمهبهسویاوست

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

با قدردانی از دوستان، سروران و آشنايانی كه در مراسم تشييعوترحيمروانشادآقایحاجمحمدهادیهاشمنیا، بزرگخاندان در مش//هد مقدس شركت نمودند به اطالع میرساند كه مراسم يادبود ايشان در تهران روز جمعه، 18 فروردين از س//اعت 10 لغايت 12 در مسجد نور، ميدان فاطمی برگزار خواهد شد.

با عنايت به تاكيد زندهياد بر جلوگيری از اسراف از كليه بزرگواران استدعا میگردد كه از ارسال گل و هرگونه بنر خودداری فرمايند. خانوادههایهاشمنیا،امیدوارتهرانی،بهروزیان،علوی، قنادان،فامیلی،نجفیانرضوی،قرآنیوفامیلهایوابسته

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.