8 هزارآمريكاييدرليستجديدكشتارداعش

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- گروهي از هكرهاي مرتبط با داعش ليستي از اهداف آمريكايي كه بايد در حمله مهاجمان تكرو كشته شوند، منتشر كرد كه اين ليست كشتار شامل بيش از هشت هزار نام و آدرس از شهروندان آمريكايي . يك گروه هكري حامي داعش موسوم به خليفه سايبري متحد اوايل هفته با انتشار ويدئويي از ليست كشتار جديد خود، آمريكا و دونالد ترامپ را تهديد . اين ليست حاوي نام و آدرس8786 شهروند آمريكايي . اين اولين باري نيس//ت كه داعش چنين ليستي منتشر مي . طبق گزارش گروه اطالعاتي س//ايت، در پيام اين گروه آمده است: هر جا اين افرادراپيداكرديد، .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.