بركناري 45 قاضي و دادستان در تركيه

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- مقامهاي تركيه در چارچوب تحقيقات خود در مورد كودتاي نافرجام سال گذشته اين كشور، 45 قاضي و دادستان ديگر را از كار بركنار

. مقامهاي تركيه در ادامه تحقيقات در مورد كودتاي نافرجام سال گذشته اين كشور، 45 قاضي و دادستان را از سمتشان بركنار . به اين ترتيب شمار افرادي كه از قوه قضاييه تركيه كنار گذاشته شدهاند، به حدود چهار هزار نفر نزديك شده . مقامهاي تركيه از زمان اين كودتا بيش از 113 هزار نفر را از نيروهاي پليس، ارتش، بخش دولت، قوه قضاييه و ساير نهادها بازداشت، اخراج يا بازنشسته .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.