جريمه سنگين در انتظار مهاجم گلزن دورتموند

Jahan e-Sanat - - News -

روزنامه سان انگليس مدعي شد كه باشگاه بورسيا دورتموند جريمه سنگين مالي براي س//تاره گابني خود در نظر گرفته است. جدال بورسيا دورتموند برابر شالكه در هفته بيست و ششم رقابتهاي بوندسليگا برنده نداشت و بازي با تساوي يك بر يك به پايان رسيد.

تكگل دورتموند را در اين ديدار پير اوباميانگ به ثمر رساند. اين مهاجم گابني بعد از زدن گل، ماسكي را روي صورت خود كشيد كه متعلق به شركت نايكي آمريكا بود و اين باعث خشم باشگاه دورتموند و اسپانسر اين باشگاه شد.

اسپانسر باشگاه دورتموند كمپاني پوماست و حركت اوباميانگ، خشم سران اين كمپاني را به دنبال داشت تا جايي كه سخنگوي اين توليد كننده ورزشي گفت: از رفتارهايعجيباوباميانگشگفتزدهشديم.نبايداوچنينرفتارهايبچگانهايراانجام دهد. روزنامه سان انگليس اعالم كرد: باشگاه دورتموند ستاره گابني خود را با جريمهاي 43 هزار پوندي روبهرو خواهد كرد تا ديگر چنين رفتارهاي را تكرار نكند.

توماس توخل )سرمربي دورتموند( هم اينگونه اعتراض خود را به اوباميانگ نشان داد: پيشبيني ميكردم شاديهاي خاص اوباميانگ بعد از گلزني ادامه داشته باشد و او از ماسك بتمن استفاده كند اما انتظار نداشتم كه او شركت نايكي آمريكا را تبليغ كند. بايد منتظر ماند كه باشگاه چه برخوردي با او ميكند.

با وجود اينكه بورسيا دورتموند در فصل جاري نتايج نااميدكنندهاي به دست آورده اما اوباميانگ مانند فصل پيشي گلهاي زيادي به ثمر رسانده است و رقابت تنگاتنگي در صدر جدول گلزنان با روبرت لواندوفسكي از بايرن مونيخ دارد. اين بازيكن گابني به احتمال خيلي زياد در پايان فصل از دورتموند جدا ميشود. وي پيش از اين به صراحت اعالم كرد دوست دارد بازي در رئالمادريد را تجربه كند. منچستريونايتد، رئالمادريد و پاريسنژرمن از مشتريان اصلي اين مهاجم گابني بهشمار ميآيند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.