اقدامات تروریستها، خللی در مبارزه با تروریسم ایجاد نمیکند

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- دبیر شورای عالی امنیت ملی با محکوم کردن حادثه تروریستی متروی س//نپترزبورگ تاکید کرد: اقدامات کور تروریستهای شکست خورده خللی در عزم راسخ کشورهای خط مقدم مبارزه با تروریسم تکفیری ایجاد نکرده است. علی شمخانی با ارسال پیامی به نیکالی پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی فدراسیون روسیه ضمن محکوم کردن اقدام تروریستی بمبگذاری در متروی سنپترزبورگ، جان باختن و مجروح شدن جمعی از مردم بیگناه این کشور را تسلیت گفت. وی در این پیام افزوده است: جنایتهای وحشیانه گروههای تروریستی علیه شهروندان بیگناه نشان میدهد که مقابله موثر و همهجانبه با این عناصر ضد بشری، خاستگاه فکری و حامیان آنها باید در صدر اولویتهای امنیتی جامعه بینالمللی قرار بگیرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به همکاری راهبردی جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه در مبارزه با جریان تروریسم بر تداوم و تقویت این روند تاکید کرد و اظهار داشت: به طور قطع اقدامات کور تروریستهای شکستخورده خللی در عزم راسخ کشورهای خط مقدم مبارزه با تروریسم تکفیری ایجاد نکرده و شدت عمل بیشتر علیه آنان را به دنبال خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.