اختالففيفاوروسهابرسرحقپخشجامجهاني8102

Jahan e-Sanat - - News - قاره فوتبال

مذاكرهفيفاباكانالهايتلويزيونيروسيهبرسرحقپخشجامجهاني8102 روسيه با درخواست 120 ميليون دالري وارد چالش جديدي شد.

مدير توليد شبكه اول تلويزيون روسيه مبلغ پيشنهادي فيفا براي عقد قرارداد حق پخش ديدارهاي جامجهاني 2018 را فراتر از انتظار آنها دانست و خواستار كاهش آن شد.

الكساندر فايفمن در ادامه اظهار كرد: مبلغ درخواستي 120 ميليون دالري فيفا با واقعيتهاي روسيه در تضاد است و پرداخت آن امكانپذير نخواهد بود. خيلي سخت است كه بخواهيم در اين شرايط درباره عدم امضاي قرارداد حق پخش جام كنفدراسيونهاي 2017 و جامجهاني 2018 حرفي بزنيم. اين مساله يكطرفه است و مهم نيست كه چه تعداد از كانالهاي تلويزيوني روسيه ميخواهند مبلغ پيشنهادي فيفا را ميان هم تقسيم كنند. به نظرم با توجه به تعداد بازيها بايد مبلغ پيشنهادي فيفا كاهش پيدا كند و ساير موضوعات مورد بحث ما با اين نهاد نيز رموز تجارتي خواهند بود.

پيش از اين شبكه بلومبرگ آمريكا از رد پيشنهاد 120 ميليون دالري فيفا توسط كانالهاي تلويزيوني روسيه جهت عقد قرارداد حق پخش جامجهاني 2018 خبر داده بود كه سه برابر بيشتر از جامجهاني 2014 برزيل است.

جامجهاني 2018 روسيه در 12 ورزشگاه و 11 شهر اين كشور با شركت 32 تيم برگزار خواهد شد. روسيه همچنين ميزبان جام كنفدراسيونهاست كه در روزهاي 27 خرداد تا 11 تيرماه سالجاري با حضور هشت تيم ملي برتر فوتبال جهان در شهرهاي مسكو، سنپترزبورگ، كازان و سوچي برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.