پادشاه تايلند قانون اساسي را امضا كرد

Jahan e-Sanat - - News -

رویترز- پادشاه تايلند با امضاي قانون اساسي مورد حمايت ارتش، راه را براي برگزاري انتخاباتي فراهم كرده كه دولت خونتا قول داده به واسطه آن دموكراسي را در كشور احيا كند. اين قانون اساسي جديد، بيستمين قانون اساسي در تايلند از زمان لغو حكومت پادشاهي در سال2391 است و منتقدان ميگويند اين قانون اساسي به ژنرالها اين امكان را ميدهد تا اگر هم شده سالها در قدرت بمانند. يكي از مقامهاي پادشاهي طي مراسمي در كاخ پادشاهي تايلند گفت: مردم تايلند با اين قانون اساسي متحد ميشوند و به اين ترتيب ميتوان با استفاده از اين قانون اساسي به دموكراسي و شكوه كشور بازگشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.