بورس روي خط ترديد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

هادي مومني- رش//د شاخص بورس در دو هفته ابتدايي سال جديد سهامداران را هيجان زده كرد. اين اتفاق در حالي روي داده كه ... 5 کنترل بازار؛ دست پنهان، دست چالق!

هومن جعفري- »دست پنهان«، يك نظريه معتبر است كه همچنان ميتوان به كمك آن به تحليل نوسانهاي بازار مالي...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.