فوتسال ایران؛ ششم جهان و اول آسیا

Jahan e-Sanat - - News -

فوتس//ال ایران بعد از دو بازی دوس//تانه مقابل کرواسی همچنان در جایگاه قبلی خود باقی ماند.

س//ایت futsalworldranking ردهبندی تیمهای ملی فوتس//ال جهان را دیروز اعالم کرد و بر این اساس تیم ملی ایران با 1595 امتیاز در رده ششم باقی ماند.

ایرانکهپیشازاینفاصله11 امتیازیراباایتالیایردهپنجمیداشت، میتوانست با کسب نتایج مثبت در دو دیدار دوستانه مقابل کرواسی جای این تیم را بگیرد اما یک تساوی و یک باخت مقابل کرواتها باعث شد فوتسال ایران هم چنان در رده ششمی باقی بماند. با این حال تیم ملی فوتسال ایران در آسیا هم چنان صدرنشین است و تیمهای تایلند، ژاپن، استرالیا و ازبکستان در ردههای دوم تا پنجم قاره کهن قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.