پلیس نروژ یک بسته انفجاری را خنثی کرد

Jahan e-Sanat - - News -

آسوشیتدپرس-پلیسنروژگفتهکهیکبستهانفجاریرادریکمنطقه شلوغ در اوسلو، پایتخت این کشور خنثی و یک مظنون را دستگیر کرده است. ویدار پدرسن تایید کرد: این بسته انفجاری که ابتدا اعالم شد شبیه بمب بوده توسط ماموران شناسایی و خنثی شده است. پلیس اوسلو به جزییات درباره مظنونی که بعدا در ارتباط با این بسته انفجاری دستگیر ش//د، اطالعاتی منتشر نکرده است. رییس پلیس اوسلو همچنین اعالم کرد، این بسته انفجاری در خیابانی در حومه ایستگاه متروی گروئلند یافت شد و پلیس برای خنثی کردن آن مردم را از ورود به محوطه ایستگاه و رستورانهای همجوار منع کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.