»ناگفته«های بهاری به روایت حافظ ناظری

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-تورکنسرتهای»ناگفته«باآهنگسازیحافظناظریوهمراهی استاد شهرام ناظری، اجراهای بهاری خود را در نقاط مختلف کشور از سر میگیرد. تور کنسرتهای »ناگفته« که تاکنون بیش از 70 کنسرت و در مجموع، 200 هزار نفر مخاطب داشته است، اجراهای بهاری خود را در نقاط مختلف کشور برگزار میکند. روابط عمومی این کنسرتها اعالم کرد: جدیدترین کنسرت »ناگفته« 29 و 30 فروردینماه، در تاالر چیچک شهر »تبریز« روی صحنه خواهد رفت. شهرهای کرج، اصفهان و رشت نیز در اردیبهشتماه 1396 میزبان کنسرت »ناگفته« خواهند بود. آلبوم »ناگفته« اثری از حافظ ناظری است که سال 1394 در ایران انتشار یافت و شش هفته متوالی در صدر فروش آثار موسیقی قرار گرفت. این آلبوم »ناگفته« سال گذشته نیز توانست با وجود گذشت بیش از یک سال از زمان انتشارش، جزو پرفروشترین آثار موسیقی قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.