جعبه نگهداري ايرپاد به شارژر بيسيم تبديل ميشود

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- براساس اخبار منتشر شده، اپل امتياز حق اختراع تبديل جعبه نگهداري ايرپاد به يک شارژر وايرلس را ثبت کرده است.

به گزارش ماشابل، ،AirPod آخرين اکسسوري شرکت اپل در بازار بسيار محبوب شده است. اين هندزفريها گوشگيرهايي عالي دارند اما فقط ميتوان به وسيله آن يک کار انجام داد.

اين هندزفري محبوب جعب//هاي براي نگهداري نيز دارد. اما به نظر ميرس//د اپل تصميم دارد کاربردهاي جديدي براي اين جعبه کوچک تعريف کند. برخي حق اختراعهاي ثبت شده جديد اپل نشان ميدهند احتماال اين شرکت سعي دارد قابليت و کاربردهاي ديگري براي ايرپاد ايجاد کند که البته همه آنها مبتني بر جعبه نگهداري آن است.

طرحهاي اوليه مربوط به اين ايده جالب هس//تند. در يکي از طرحها جعبه ايرپاد به يک ش//ارژر وايرلس براي دستگاههاي اپل مانند اپل واچ تبديل ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.