جنابآقایسیدعباسصالحی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

معاون محترم امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با نهایت تاس//ف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت مینماییم. روزنامه»جهانصنعت«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.