قاضی دیوان عالی آمریکا سوگند یاد کرد

Jahan e-Sanat - - News -

آسوشیتدپرس- نیل گورساچ دوشنبه گذشته به عنوان قاضی دیوان عالی آمریکا سوگند یاد کرد. با اضافه شدن نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ به دیوانعالیآمریکا،محافظهکارانصاحبپنجکرسیاز9 کرسیمهمترین نهاد قضایی این کشور شدند.نیل گورساچ 14 ماه پس از درگذشت قاضی آنتونین اوس//کالیا، یکی از مهمترین قضات محافظهکار در دیوان عالی آمریکا توانست جایگزین وی شود. مراسم ادای سوگند نیل گورساچ در کاخ سفید و با حضور دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا برگزار شد. آغاز به کار نیل گورساچ یک پیروزی برای دونالد ترامپ محسوب میشود چرا که وی به یکی از وعدههایش در دوران مبارزات انتخاباتی درکمتر از 100 روز نخست ریاست جمهوریاش عمل کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.