جنگ نیابتی آمریکا و روسیه در سوریه

Jahan e-Sanat - - News -

-BBC رهبر حزب کارگر انگلیس هشدار داد انگلیس باید نسبت به احتمال وقوع جنگ نیابتی میان آمریکا و روسیه در سوریه آگاه باشد.

جرمی کوربین همچنین از بوریس جانسون به دلیل پیشنهاد افزایش حمالت موشکی بیشتر از سوی آمریکا در جلسه نشست سران گروه هفت در ایتالیا انتقاد کرد. کوربین تاکید کرد: هر گونه راهحل برای مساله سوریه باید سیاسی باشد. وی در این باره توضیح داد: به طور قطع ما باید روسیه و آمریکا را دور یک میز و کنار هم قرار دهیم تا بتوانیم به گروههای مختلف درگیر در جنگ سوریه فشار وارد کنیم زیرا اکنون این خطر وجود دارد که سوریه به محل جنگ نیابتی میان این دو کشور تبدیل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.