مالله یوسفزی سفیر صلح سازمان ملل

Jahan e-Sanat - - News -

CBB-نوجوان پاکستانی که به دلیل حمایت از آموزش زنان و دختران مورد حمله طالبان قرار گرفته و به شدت آسیبدیده بود، از سوی دبیرکل سازمان ملل به عنوان سفیر صلح این سازمان منصوب شد.

آنتونیو گوترش به مالله یوسفزی، نوجوان 19 ساله پاکستانی که از تیراندازی مرگبار طالبان جان سالم به در برده است، گفت: این یک افتخار بزرگ است که مالله سفیر صلح باشد. او یک قهرمان است. او نمونه کامل از دوستی و سادگی است. دبیرکل سازمان ملل همچنین ادامه داد: من اقدامات مالله را برای هدفش که حمایت از حقوق زنان و دفاع از آموزش دختران است، میستایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.