پنالتي از دسترفته براي پرسپوليس گران تمام شد

Jahan e-Sanat - - News - ورزش بانوان

ايسنا- پنالتي چيپ مهدي طارمي در ليگ قهرمانان آسيا كه تبديل به گل نشد، در سايت فورفورتو بازتاب داشت. پرسپوليس دوشنبه گذشته در اولين بازي دور برگشت خود در ورزشگاه آزادي برابر الريان قطر به تساوي بدون گل رسيد.

مهدي طارمي در نيمه نخست بازي يك پنالتي گرفت ولي تصميم گرفت تا پنالتي حس//اس خود را چيپ بزند كه اين پنالتي از دست رفت. سايت فورفورتو درباره اين بازي نوشت: پرسپوليس در حالي برابر الريان به تساوي رضايت داد كه مهاجم اين تيم ضربه پنالتي چيپ خود را از باالي دروازه به بيرون فرستاد. ضربات چيپ در فوتبال را براي اولين بار پاننكا لهستاني ابداع كرد و در بازي برابر آلمان در جام ملتهاي اروپا توانس//ت با اين ش//يوه توپ را وارد دروازه كند و بعد از آن چندين بازيكن از جمله آندرا پيرلو در رقابتهاي مهم و دوستانه تصميم گرفتند از اين ضربه استفاده كنند.

در ادامه گزارش فورفورتو آمده اس//ت: طارمي ميتوانس//ت با شانس//ي كه نصيب//ش ش//ده بود، تيمش را پيش بيندازد؛ آن ه//م يك دقيقه قبل از پايان مسابقه در نيمه نخست ولي او اين فرصت را از دست داد. اين بازيكن در شروع نيمه دوم تالش كرد جبران مافات كند ولي ضربه سر او به تير دروازه برخورد كرد. تيم قطري ميتوانست روز بد طارمي را بدتر و هر سه امتياز بازي را كسب كند ولي چند فرصت گلزني را از دست داد. يكي از مهمترين ضربهها را سوريا در نيمه دوم از دست داد. اين نتيجه باعث شد پرسپوليس در رده سوم گروه خ//ود قرار گيرد. اين در حالي اس//ت كه دو ب//ازي بعدي قرمزها برابر الهالل و الوحده است. اين تساوي بيشتر به نفع الهالل شد كه توانست با برتري يك بر صفر برابر الوحده در صدر جدول گروه قرار گيرد.

در ورزشگاه فيصل بن فهد، داور مسابقه براي هر دو تيم يك ضربه پنالتي گرفت كه كارلوس ادواردو پنالتيشان براي الهالل را گل كرد ولي بازيكن الوحده پنالتي خود را از دست داد تا الهالل صدرنشين شود.

از طرفي رسانههاي قطري تساوي الريان برابر پرسپوليس در آزادي را همچون پيروزي ميدانند. روزنامه الش//رق نوشت: الريان تساوي ارزشمندي را در ايران به دست آورد. پرسپوليس با وجود اينكه به پيروزي در اين ديدار نياز داشت و بازي هجومي را در دستور كار خود قرار داده بود، نتوانست دروازه الريان را باز كند. البته اگر الريان كمي ش//انس داشت، ميتوانست در دقايق پاياني تساوي را با پيروزي عوض و صعودش را به دور بعد نهايي كند. روزنامه الراي قطر هم در گزارش//ي از تساوي ارزشمند و مهم الريان در آزادي سخن به ميان آورد و نوشت اگر بازيكنان الريان به خوبي از فرصتهاي خود استفاده ميكردند، ميتوانستند سه امتياز بازي را هم كسب كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.