هوالباقي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - روزنامهجهانصنعت

با غم و اندوه فراوان، ضايعه درگذشت مرحوم عارف لرستاني را به جامعه هنري كشورمان و خانواده ايشان تسليت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال براي آن مرحوم مغفرت و براي بازماندگان صبر جزيل مسئلت داريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.