لزوم تجاري شدن صنايع نظامي ايران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

امید پورعزی/ز- دولت روحان//ي با وجود انتقادات بسياري كه متوجه مجموعه عملكردش ميشود، يكي از موفقترين و ... ادامه در همین صفحه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.