ساعت هوشمند جان یک مرد را نجات داد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- یک جوان 22 سال آمریکایی پس از تصادف و واژگون شدن خودرویش توانس//ت به کمک ساعت هوشمند خود از اورژانس کمک بخواهد تا او را نجات دهند.ساعتهای هوشمند از جمله اپل واچ زندگی انسان امروزی را راحتتر کرده است. این دستگاههای کوچک هوشمند کارهای مختلفی انجام میدهند؛ از چک کردن پیامکها گرفته تا کمک به حفظ س//المتی فرد اما ش//اید کسی تابه حال به این فکر نیفتاده که س//اعتهای هوشمند میتوانند جان انسان را نیز نجات دهند.درهمین راستا کیسی بنت جوان 22 سالهای که در ایالت مریلند زندگی میکند، شب شش آوریل هنگام بازگشت به خانه با خودروی دیگری تصادف کرد و به همین دلیل اتومبیل او پس از سه بار معلق زدن، واژگون شد. بنت متوجه شد تلفن او در دسترس نیست به همین دلیل با فشار دادن دکمه SOS اپل واچ خود از اورژانس درخواست کمک کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.