جلسه ويژه دولت براي جبران خسارت سيل زدگان

Jahan e-Sanat - - News -

وزير نيرو و نماينده ويژه رييسجمهور در حاشيه برگزاري جلسه ستاد مديريت بحران آذربايجان غربي از جلسه ويژه هيات دولت براي اقدامات جبراني به خسارتديدگان سيل اخير خبر داد.

به گزارش »جهانصنعت« به نقل از وزارت نيرو، حميد چيتچيان با سفر به اروميه آخرين وضعيت مناطق سيلزده آذربايجان غربي را مورد بررسي قرار داد.

وي با شركت در جلسه مديريت بحران آذربايجان غربي در اروميه پس از شنيدن گزارش معاونش كه به شهرستانهاي سيلزده استان سفر كرده بودند، گفت: روز يكشنبه گزارشي از آخرين وضعيت سيل در استانهاي آذربايجان غربي و شرقي را به هيات دولت ارائه ميدهد.

نماينده ويژه رييسجمهور با بيان اينكه، هيات دولت در جلسه ويژه روز يكشنبه اقدامات جبراني براي خسارت ديدگان سيل اخير را بررسي خواهد كرد، افزود: از نظر امدادرساني به سيلزدگان كوچكترين مشكلي وجود ندارد و كارها طبق برنامه در حال انجام است و هرچه سريعتر بايد برآورد خسارات ناشي از سيل انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.