رزمايش بينالمللي ناتو نزديك مرز روسيه

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- رزمايشهاي بينالمللي ناتو ديروز در لتوني آغاز شد. اين رزمايشهاي ناتو با نام سپر تابستاني در منطقه آموزشي آدازي در لتوني از ديروز تا 30 آوريل برگزار ميشود.

براساس بيانيه مرکز فرماندهي نيروهاي استونيايي در اين رزمايشها بيش از 200 سرباز استوني شرکت کرده و در کل بيش از 1200 سرباز از لتوني، ليتواني، استوني، آمريکا، کانادا، انگليس، لوکزامبورگ، بلغارستان، روماني، اسلواکي، آلمان و سوئد حضور دارند. انجام عملياتهاي هماهنگ نظامي با حمايت توپخانه، نيروي هوايي در کنار نيروهاي ضدتروريسم و يگانهاي مبارزه با سالحهاي کشتار جمعي بخشي از اين رزمايش است که تا 30 آوريل ادامه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.