از حاال درباره تمديد قرارداد صحبت نميكنم

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- سرمربي پرسپوليس عنوان كرد پيشنهادهايي به دست او رسيده ولي او در حال مذاكره با سران باشگاه پرسپوليس است. برانكو همچنين عنوان كرد اميدوار است تيمش به دور دوم ليگ قهرمانان راه پيدا كند. پرسپوليس موفق شد با برتري دو بر صفر برابر ماشينسازي در تبريز سه هفته مانده به پايان رقابتها قهرماني خودش را در ليگ برتر ايران قطعي كند.

برانكو با اين عنوان قهرماني توانست تاريخسازي كند و اولين مربي كرواتي باشد كه در قاره آسيا با دو تيم مختلف توانسته قهرمان شود. او قبال سابقه قهرماني در ليگ چين را نيز داش//ت و قبلتر نيز در ليگ كرواس//ي نيز قهرماني داشته است. برانكو اكنون بعد از توميسالو ايويچ موفقترين مربي كروات فوتبال در ايران است. ايويچ پيشتر موفق شد در پنج ليگ عنوان قهرماني را كسب كند.

وی درباره حضور در ليگ قهرمانان آس//يا نيز گف//ت: ما دو بازي ديگر در اين رقابتها داريم كه اگر بتوانيم برنده باشيم توان صعود به دور بعد را خواهيم داشت. ما برابر الريان سه بر يك شكست خورديم ولي در بازي بازگشت به تساوي بدون گل رسيديم هرچند 16 موقعيت گل در آن بازي داشتيم. ما در گروه سختي قرار گرفتهايم و اميدوارم بتوانيم امتيازهاي الزم براي صعود را به دس//ت آوريم. ما در گروه مرگ ليگ قهرمانان قرار داريم.

برانكو در پاسخ به سوالي درباره تمديد قراردادش با پرسپوليس گفت: از االن نميتوانم درباره تمديد قرارداد صحبت كنم. بگذاريد ببينيم اوضاع چطور پيش خواهد رفت. ما االن براي فصل بعد قرارداد داريم ولي مذاكراتي با باشگاه صورت گرفته است. باشگاه به فكر برنامه پنج ساله است و به پنج سال آينده فكر ميكند. ما اينجا شرايط خيلي خوبي داريم و از حضور در پرسپوليس كامال راضي هستيم و افتخار ميكنيم كه در چنين باشگاه بزرگي كار ميكنيم. من پيشنهادهاي ديگري هم دارم ولي منتظر ميمانم تا ببينيم اوضاع چطور پيش خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.