آغاز فعالیت مدیرعامل جدید بانک سرمایه

Jahan e-Sanat - - أخبار -

طی مراسمی با حضور مدیرعامل و اعضای هیاتمدیره موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و اعضای هیاتمدیره بانک سرمایه، علیرضا پویان شاد به عنوان مدیرعامل جدید بانک سرمایه معارفه و فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد.در پی استعفای محمدرضا خانی از مدیرعاملی بانک سرمایه، طی مراسمی با حضور مدیرعامل و اعضای هیاتمدیره موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و اعضای هیاتمدیره بانک سرمایه، علیرضا پویان شاد به عنوان مدیرعامل جدید بانک سرمایه معارفه و فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد.روابط عمومی و امور بینالملل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان اعالم کرد: پیش از این طی نامهای از سوی بانک مرکزی، آقای پویان شاد به عنوان مدیرعامل جدید بانک سرمایه معرفی شده بود.مهدی نیکدل، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در مراسم معارفه پویان شاد با اشاره به هجمههای اخیر علیه بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: بانک سرمایه بر اساس قوانین بانک مرکزی فعالیت میکند و صندوق ذخیره فرهنگیان به واسطه تعدادی از شرکتهای زیرمجموعه خود در این بانک سهامدار بوده و سه نفر از اعضای هیاتمدیره را به بانک مرکزی پیشنهاد میکند و پس از اخذ تاییدیه، به عنوان اعضای هیاتمدیره بانک معرفی میشوند. علیرضا پویان شاد، مدیرعامل جدید بانک سرمایه نیز ضمن تشکر از اعتماد بانک مرکزی و سهامداران بانک سرمایه گفت: از مشتریان وفاداری که با وجود هجمههای مختلف همچنان به این بانک اعتماد میکنند سپاس//گزاری میکنیم. پویان شاد بیش از چهل سال سابقه فعالیت در حوزه بانکی کشور را در کارنامه خود دارد. از مهمترین سمتهای وی میتوان مدیریت امور شعب بانکهای سپه و پارسیان و معاونت عملیات اجرایی بانکهای اقتصاد نوین و ایران زمین اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.