حمایت کارکنان بانک سینا از سیل زدگان

Jahan e-Sanat - - أخبار -

کارکنان بانک سینا به منظور حمایت از آسیبدیدگان سیل اخیر در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و اردبیل دو روز حقوق خود را به این امر اختصاص دادند.به گزارش »جهان صنعت« به نقل از روابط عمومی بانک سینا، در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت و توجه به آسیبدیدگان سیل اخیر، کارکنان این بانک دو روز حقوق خود را به این امر اختصاص دادند. این گزارش میافزاید: کارکنان بانک سینا در راستای اقدامات خیرخواهانه خود، ضمن همدردی با خانواده جان باختگان حادثه سیل اخیر در استانهای شمال غربی کشور، با اختصاص دو روز حقوق خود به کمک آسیبدیدگان حادثه شتافتند.گفتنی است در پی وقوعسیلطیروزهایاخیردراستانهایآذربایجانشرقی،آذربایجانغربی، کردستان و اردبیل متاسفانه تعدادی از هموطنان جان باختند و آسیبهای جدی به بخشهای مختلف در این استانها وارد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.