ترامپ يک متفکر عملگراست!

Jahan e-Sanat - - أخبار -

رويترز-رييسجمهور فيليپين، همتاي آمريکايياش را مورد تحسين قرار داد و وي را فردي داراي تفکر عميق خواند.

رودريگو دوترته که از سوي باراک اوباما به خاطر نقض حقوق بشر و کشتار افراد زيادي در کمپين مقابله با مواد مخدر در کشورش به شدت مورد انتقاد بود، در جريان نشس//ت خبري در قطر گفت: دونالد ترامپ فردي رئال و يک متفکر عملگراست. وي ادامه داد: ترامپ فردي است که تفکري عميق دارد. اگر او فردي ابله بود، هرگز نميتوانست يک ميلياردر باشد. رييسجمهور فيليپين با اشاره به برج ترامپ در نيويورک گفت: اينها ارتباط ميان ثروت و هوش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.